BLOGLAR

Uluslararası Vergi Planlaması

Her türlü uluslararası işlemler, vergi ve KDV açısından karmaşıklık yaratmaktadır. Özellikle ülke bazında katma değer vergisi, gelir vergisi, emlak alım

KKTC 'de Serbest Bölge Şirketleri

Kuzey Kıbrıs, Akdeniz bölgesinde yeralan ve Türkiye’nin güney kıyısına 64 km, Suriye’nin doğusuna 96 km ve Mısır’ın kuzeyine 400 km uzaklıktadır

KKTC'de Uluslararası Şirket

KKTC’nin uluslararası finans ve ticaret alanında gelişmesi için yatırımcılara kolaylıklar sağlanmıştır. Bu kapsamda belli başlı avantajlar şöyledir;