BLOGLAR

Uluslararası Vergi Planlaması

Her türlü uluslararası işlemler, vergi ve KDV açısından karmaşıklık yaratmaktadır. Özellikle ülke bazında katma değer vergisi, gelir vergisi, emlak alım