Hizmetler

Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

Firmamız , tecrübeli kadrosu ile muhasebe hizmetlerini eksiksiz, doğru, verimli bir şekilde sunmaktadır..

 

Genel Muhasebe

 
 • Muhasebe sisteminin kurulması ve uygulanması
 • Tek Düzen Hesap Planı’na ve uygulamasına ilişkin danışmanlık
 • Defter tutma ve Üst yönetime raporlama
 • Üç aylık ve senelik Kurumlar Vergisi Beyan hazırlanması
 • KDV Beyannameleri
 • SSK Beyannameleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Yasası Gereği İşlemler ve Bildirgeler
 • Bordro Hizmetleri

Maliyet Muhasebesi

 
 • Maliyet muhasebesinin kurulması
 • Şirket yönetimine maliyetler ve karlılık hakkında finansal raporlar hazırlanması ve sunulması
 

Finansal Muhasebe

 
 • Finansal Raporların düzenlenmesi
 • Bütçeleme , nakit akışı ve diğer finansal raporlar konusunda danışmanlık ve raporlama hizmetleri