Hizmetler

Bağımsız Denetim

ADANIR DENETİM olarak birçok sektör ve iş kolundaki müşterimizle, KKTC ’nin önde gelen denetim şirketlerinden biri olarak hizmet vermekteyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası düzenleme ve denetiminde ve KKTC Bankalar Yasası’na tabi bankacılık finans kuruluşlarının bağımsız denetimi, UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) denetimleri, Özel amaçlı tesbit raporlarının hazırlanması. Şirket ve marka değer tesbit raporlarının hazırlanması. Denetim hizmetlerimizi, mali tabloların denetimi, bilgi sistemleri denetimi, mevzuat uyum denetimi olarak 3 ana başlık altında toplamaktayız.

 

1)Mali Tabloların Denetimi Hizmetlerimiz

 

Mali tabloların denetimi ile ilgili hizmetlerimiz, KKTC Merkez Bankası yasalarına tabi olan bankacılık sektörü ve Uluslararası Finansal Raporlama (UFRS), standartlarına uygunluğu konusunda görüş verilmesini içermektedir. Bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamak üzere yapılan denetim sürecimiz, üzerinde titizlikle çalışılan şu adımlardan oluşmaktadır: Mali Tablo Denetimi ; Denetimin Planlaması, Kontrol Değerlemesi, Detay Testler, Tamamlama ve Raporlama süreçlerini kapsamaktadır.

 

2) Mevzuata Uyum Hizmetlerimiz

 

KKTC ‘de faaliyet gösteren şirketler ve özellikle Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların , yürürlükteki yasa ve tebliğlere uyumu , detaylı incelenmekte ve raporlanmaktadır. Müşterilerimize değer yaratmak ve harici paydaşlarına güvence sağlamak için üst yönetim ile koordineli bir şekilde mevzuat uyum programını oluşturmak ve uygulamak üzere hizmet sunmaktayız.Hizmet kapsamına dahil olan mevzuatın başında, 39/2001 sayılı KKTC Bankalar Yasası , Poliçeler (Değişiklik) Yasası ve 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri Yasası gelmektedir.

 
  • Hizmet kapsamına dahil olan faaliyetler şöyledir;
  • Sektörle ilgili yasal gereksinimlere uyum
  • Kurumsal yönetim ve karar alma düzeyi
  • İç denetim faaliyetlerinin etkililiği ve verimliliği
  • Vergi mevzuatı açısından uyum
 

3)Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi(IRM)

 

ADANIR, gelişen teknoloji ile birlikte şirketlerin teknolojik yönden karşılaşabileceği riskleri de göz önünde bulundurarak mevcut muhasebe programı ve bilgisayar ağının veri akışının sağlıklı sağlanıp, sağlanmadığının denetimi, şifre ve diğer güvenlik ayarlarının denetimi v.s gibi konular üzerinde müşterilerine eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sağlıklı ve güvenli bilgisayar ağının kurulması ile birlikte şirketler, finansal verilerine erken ve doğru ulaşma ile doğru karar verme sürecini de olumlu yönde etkilemektedir.Bunun dışında özellikle bankacılık sektörü olmak üzere, sigortacılık ve diğer sektörlere yönelik (COBIT) denetimleri gerçekleştirilmektedir.