Sektörler

Finansal Hizmetler

KKTC ekonomisinde önemli bir yer teşkil eden ve hızla gelişen bankacılık sektöründe, özellikle finansal risklerin analizini doğru yapan ve sağlıklı mali bünyelerini planlı, kararlı bir şekilde başarıyla gerçekleştirebilen bankalar ,sektörde öncü kuruluşlar olmakta ve ön plana çıkmaktadır. ADANIR olarak bankalara yönelik bağımsız denetim çalışmalarımızda , kollektif bilgi birikimi ve tecrübeli eleman kadrosu ile müşterilerimize en doğru ve sağlıklı bilgiyi,zamanında sunabilme ve uygulanabilir çözümler sunuyoruz. ADANIR olarak size nasıl yardımcı olabiliriz; Sektördeki temel hizmetlerimiz: Bağımsız Dış Denetim, Vergi Denetimi-Vergi Danışmanlığı, Süreç analizleri- performans analizi, Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık, Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri, UFRS ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler verilmesi, Şirket Değerlemeleri, Birleşme ve Devirler, Due Dilligence, Kurumsal Yönetim, İç Denetim.

 

Gelişen global ve yerel regülasyonlarla beraber, yurtiçinde ve dışında sigortacılık sektöründe büyük bir değişime ve gelişime tanık oluyoruz.ADANIR’ın uluslararası deneyimi , güçlü yerel uygulama deneyimiyle birleşimi; müşterilerimize değer katan, profesyonel bir hizmete dönüşmektedir. Denetim, vergi, danışmanlık, raporlama, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri konularında yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi için stratejik ve performans odaklı iş modelleri geliştirmenize yardımcı oluyoruz. ADANIR olarak size nasıl yardımcı olabiliriz; ADANIR , uluslararası tecrübesi ve uzmanlaşmış ekibiyle müşterilerinin çözüm ortağı olmaktadır. Sektördeki temel hizmetlerimiz: Bağımsız Dış Denetim, Vergi Denetimi-Vergi Danışmanlığı, Süreç analizleri-performans analizi, Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık, Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri, UFRS ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler verilmesi, Şirket Değerlemeleri, Birleşme ve Devirler, Due Dilligence, Kurumsal Yönetim, İç Denetim.

 

KKTC ‘de hızlı gelişme potansiyeli olan sektörlerin başında Leasing – Factoring ve Finansal Hizmetler sektörü gelmektedir.Uzman kadromuz ile müşterilerimize en doğru bilgiyi , hızlı ve güvenilir bir şekilde sunmaktayız.Özellikle mevzuata uyum aşamasında yaşanacak birtakım sıkıntıları anında teşhis edip , mevzuata tam uyumun sağlanması hedeflenmektedir. Leasing, en genel tanımıyla herhangi bir varlığın mülkiyetini devralmadan sadece kullanım hakkını belli bir süre için elde etmektir. Daha geniş bir ifadeyle, bir yatırım malının mülkiyetinin finansal kiralama şirketinde kalarak, önceden belirlenen kiralar karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen satın alma opsiyonu üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman aracıdır. Factoring ise büyük miktarda kredili satışlar yapan firmaların, bu satışlardan doğan alacak haklarının 'factor' veya 'factoring şirketi' olarak adlandırılan finansal kuruluşlar tarafından satın alınması esasına dayanan finansal bir faaliyettir. Bir factoring anlaşması ile factor, satıcı firmanın yaptığı kredili satışlarla ilgili her türlü muhasebe kayıtlarının tutulması, kredili satışlardan doğan alacakların vadesinde tahsil ve takip edilmesi, alacakların tahsil edilmemesi halinde doğacak kayıpların tam olarak karşılanması, satıcı firmaya kredili satış tutarlarının belirli bir oranında kredi verilmesi, potansiyel ve mevcut müşterilerin mali durumları hakkında bilgi toplanması ve malların satış imkanlarını arttırmak üzere piyasa araştırması yapılması gibi fonksiyonları üstlenir. ADANIR olarak size nasıl yardımcı olabiliriz; Sektördeki temel hizmetlerimiz: Bağımsız Dış Denetim, Vergi Denetimi-Vergi Danışmanlığı, Süreç analizleri- performans analizi, Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık, Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri, UFRS ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler verilmesi, Şirket Değerlemeleri, Birleşme ve Devirler, Due Dilligence, Kurumsal Yönetim, İç Denetim.