Sektörler

Sağlık Sektörü

Yeni gelişen finansman modelleri ve artan maliyet baskısı, hastaneler ve bakım evlerinin uzun vadede performanslarını geliştirebilmeleri açısından büyük bir mücadele konusu olmaktadır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  • Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve denetimi
  • İç denetim işlevlerinin dış kaynak temini yoluyla sağlanması, iç denetim sistemi (ICS) ve risk yönetiminin geliştirilmesi
  • Kuruluş biçimi değişikliği ve birleşmelerin desteklenmesi (yasal, vergi ve hukuki açıdan)
  • Muhasebe standartlarının tanıtılması, uygulanması ve sınanması
  • Veri koruma yönetim sistemlerinin sunulması ve onaylanması