Hizmetler

Danışma Hizmetleri

Yönetim Danışmanlığı

 
 • Bütçeleme
 • Maliyet Kontrol Sistemleri
 • İç Kontrol Sistemleri Kurulumu
 • Şirket Yeniden Yapılandırma

Kurumsal Finansman

 
 • Şirket Birleşme / Satın Almalar
 • Şirket / Hisse satış danışmanlığı
 • Şirket değerlemesi
 • Avrupa Birliği (AB ) kredi – Hibe Programları danışmanlığı
 • Ulusal / Uluslararası proje finansmanı ve fizibilite danışmanlığı

Due Diligence

 
 • Finansal Due Diligence
 • Vergisel Due Diligence
 • Hukuksal Due Diligence
 • Satıcı Due Diligence
 • Alıcı Due Diligence

Risk Danışmanlığı Hizmetleri

 
 • İç Denetim ve Danışmanlık
 • Bilgi Sistemleri ve Teknoloji Denetim ve Danışmanlığı
 • Usulsüzlük ve Hile Denetimi Hizmetleri