Sektörler

Gayrimenkul İnşaat

Geçmiş yıllarda KKTC’de gayrimenkul – inşaat sektöründe yaşanan hızlı gelişmeye rağmen, özellikle siyayi belirsizlikle birlikte ortaya çıkan ve mülkiyet rejiminde uluslararası hukuk çerçevesinde yaşanan ekonomik sıkıntılar sektörü olumsuz etkilemiştir. Gelişmekte olan KKTC ekonomisi ülke alt yapısının geliştirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için gerekli altyapı yatırımları giderek artmaktadır. Orta ve Uzun vadede olası bir çözüm ümidinin yeşermesi ile birlikte sektörel gelişmeler ve KKTC’nin gelecek vaat eden potansiyeli hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Gayrımenkul sektöründeki gelişmeler, yapılış modeline bağlı olarak projelerin finansmanı üzerinde artan bir ivme kazanacaktır. Gayrimenkul sektör takımımız, deneyimli ve sektör dinamiklerine hakim kadrosu ile performansı iç ve dış etkenlere oldukça bağlantılı ve karmaşık sorunları olan bu sektörün mevcut pozisyonunu ve gelişimini dikkatle izlemektedir.

 

ADANIR nasıl yardım edebilir?

 

ADANIR ekibi, her biri konusunda uzman ve her türlü ihtiyacınıza cevap verebilecek yeterlilikte deneyimli uzmanlardan oluşmaktadır. Uzmanlarımız, müşterilerimizin başarılı sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olabilmek için müşterilerimizin kurumsal ihtiyaç ve ticari hedefleri doğrultusunda onlara sürekli destek sağlamaktadır.

 

Sunduğumuz Hizmetler

 

Denetim

 • Finansal Denetim Hizmetleri

Vergi Hizmetleri

 • Kurumsal Vergilendirme Hizmetleri
 • Birleşme ve Satın Alma (M&A) Vergi Hizmetleri
 • Gümrükler, Dış Ticaret Hizmetleri
 • Muhasebe ve Vergi Dış Kaynak Temini Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

 • Finansal Modelleme
 • Şirket tescili
 • Muhasebe Danışmanlığı
 • Finansal Danışmanlık
 • Finansal Risk Yönetimi
 • İç Denetim ve Risk Yönetimi
 • Hukuki Danışmanlık
 • Kurumsal Finans
 • Devir Hizmetleri
 • Yeniden Yapılanma
 • Gelişmekte olan pazarlarda Stratejik Danışmanlık Hizmetleri
 • Birleşme ve Satın Almalar
 • İhale Süreci ve Sonrası Süreç Yönetimi
 • Finansal Danışmanlık (Memorandum hazırlama ve Bankaya sunum,bankalarla istişare süreci, finansal modelleme,finansal kapama işlemleri.